×

Cookie waarschuwing!

deRyckeKlaren.eu gebruikt cookies om de website te verbeteren via Google Analytics.   Meer informatie tonen.

Wat Wij Doen

Bekijk de Activiteiten die Wij Uitvoeren.

Referentie

Samenwerken met de Rycke Klaren is eigenlijk een feestje. Het inspireert en motiveert, zo dat je altijd verder komt als je voor mogelijk hebt gehouden. De Rycke Klaren coacht en traint niet vanuit het oude machtsdenken waarin je ondergeschikten en dus bovengeschikten hebt. De Rycke Klaren ziet snel hoe de verhoudingen liggen en werkt dan vanuit het perspectief hoe je met en voor elkaar toegevoegde waarde kan creëren en samen tot een resultaat kan komen. Het zet de verhouding in perspectief en laat de partijen zo ervaren wat elkaar bindt.

Jaap Hemmes
Directeur NMi Keuren & Kalibreren
De Rycke Klaren biedt consulting, training, coaching en onderzoek aan op het gebied van arbeidsverhoudingen primair in de profit sector. De visie van de Rycke Klaren is dat veranderingen en resultaten gerealiseerd worden op basis van persoonlijke drijfveren en ambitie. We spelen graag een stimulerende rol voor bedrijven, ondernemingsraden en anderen in de beweging die u wilt realiseren.
De Rycke Klaren laat u zien hoe de verhouding in uw bedrijf ligt en hoe de interne relaties zich hebben ontwikkeld. De Rycke Klaren biedt u een ander inzicht door met een verse blik van buiten naar binnen te kijken en geeft u de beschikking over het gereedschap om uw interne relaties in beweging te brengen in de door u gewenste richting. De Rycke Klaren brengt u bedrijf in tune met de context van uw markt en uw stakeholders. Wij creëren met u oplossingen en geven u tools die bij uw bedrijf, uw mensen en uw markt passen. Wij ontwikkelen samen met u een toekomststrategie.

We gaan graag een kennismakingsgesprek aan.
De Rycke Klaren biedt trainingen die aansluiten bij reeds bestaande ervaringen, maar niet zonder uit te dagen om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. We trainen op het gebied van arbeidsverhoudingen en denken graag mee hoe de training aansluit bij uw dagelijkse praktijk zodat de leeromgeving optimaal kan worden ingericht en het rendement groot is. De dagelijkse praktijk, daarmee bedoelen we ook het dagelijkse management en hoe de leiderschapsstijl ontwikkeld kan worden binnen uw bedrijf om de productiviteit en betrokkenheid bij het werkproces kan worden vergroot. Om een training goed te kunnen aanbieden is het van belang de sfeer op te snuiven van uw bedrijf en het werkproces met eigen ogen te zien, alvorens de training te geven.

Wij komen graag langs.
Het individu of een groep kan het nodig hebben om naar de eigen positie en functioneren te kijken en hierop te reflecteren om ofwel problemen aan te pakken, talenten beter te benutten of een andere weg in te slaan. Wanneer een coach wordt ingezet wordt dat soms gezien als een probleembehandeling, het tegendeel is waar. Mensen voelen zich door coaching weer gezien en kunnen hun positie herijken en nieuwe inspiratie op doen om een andere manier van communiceren aan te gaan of zich op een andere manier te ontplooien. Coaching is geen therapie, maar kijkt vooral naar handelingsmogelijkheden.

Zin in nieuwe inspiratie?
Medezeggenschap is een groot goed en kan een enorme toegevoegde waarde hebben voor ieder willekeurig bedrijf, maar dan moet de medezeggenschap ook iets willen bereiken en er voor gaan. Bent u lid van een EOR, COR, GOR, OR, PVT of wilt u een goede personeelsvergadering op uw werk organiseren, wij zijn experts in de medezeggenschap en kunnen u trainen, coachen en adviseren in alle aspecten van het medezeggenschapswerk, zodat u werkgever fluitend een overlegvergadering inkomt. Uw bestuurder komt zeker goed voorbereid binnen, omdat uw bestuurder weet dat u een gewaagde sparringpartner bent. Een goede sparringpartner zijn heeft niets met uw opleidingsniveau te maken, maar met nieuwsgierigheid, betrokkenheid en fair play.

Zin in deze uitdaging?

Over Ons

Lees Over Ons Team en Onze Werkwijze.

Wat is uw drijfveer om van uzelf en uw organisatie een succes te maken?
Incitamentum

Coöperatie "Incitamentum"

De Rycke Klaren maakt deel uit van de coöperatie "Incitamentum"

Directeur/Eigenaar
Jeannette van Dongen

Jeannette van Dongen

Jeannette van Dongen is een ervaren consultant, trainer en coach. Zij heeft al zestien jaar ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen. Jeannette is een bruggenbouwer, maar kan ook in het belang van het resultaat een confronterende stijl inzetten. Haar integriteit wordt door klanten zeer op prijs gesteld, net als haar out of the box denken en het in de gaten houden van de grote lijnen. Jeannette is betrokken en hecht waarde aan het zien en erkennen van ieders talenten.

Samenwerkingsverbanden

De Rycke Klaren kent vaste samenwerkingsverbanden met andere experts zoals:

Neem Contact Met Ons Op

Op dit Moment Starten We Weer Nieuwe Activiteiten Op. We Horen Graag Van U.

Contact Details

 • info@deryckeklaren.eu
 • Les Riches-Claires 51-II
  1000 Bruxelles
  +32 474 88 00 52

 • Ribeslaan 18
  3443 JA Woerden
  +31 6 29 015 311

 • CoC-number NL: 57818614
  IBAN: NL07 INGB 0000 706345

Nieuws

Het laatste nieuws, het eerst hier.

NIEUWS Richtbedragen OR-cursussen voor 2014 vastgesteld

24 oktober 2013 - De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2014 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is gesteld op 1.010 euro per dagdeel per OR per trainer. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 180 euro per dagdeel per individueel OR-lid. De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open-inschrijvingcursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.


Richtsnoer

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van zijn Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor voldoende kwalitatieve scholing en vorming. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtsnoer, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en OR in hun overleg over te volgen cursussen en de daaruit voortvloeiende kosten. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk gehanteerd worden door de erkende opleidingsinstituten op het gebied van medezeggenschap.


Recht op scholing

OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht de leden van de OR gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taak nodig oordelen. Het aantal dagen wordt door de ondernemer en OR in gezamenlijk overleg vastgesteld. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing en vorming van OR-leden te betalen. De CBM heeft in december 2012 een aanbeveling uitgebracht waarin zij het belang van scholing onderstreept en aanbeveelt om die scholing te volgen bij door de Stichting SCOOR gecertificeerde opleidingen. Binnenkort zal de certificering beginnen. Tot die tijd is er een overgangsregeling voor instituten met een erkenning.


Accomodatiekosten

De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie voor maatwerkcursussen voor de hele OR, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen. Ze zijn afhankelijk van de te kiezen locatie. Deze kostenpost moet meegenomen worden bij het bepalen van het benodigde bedrag voor scholing en vorming van de OR.

Cookies en Privacy

Hoe Wij Omgaan Met Uw Gegevens.

Cookies

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we ‘cookies’.
Er zijn 3 typen cookies.
 1. Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.
 2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
  Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website te beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.
 3. Cookies van websites van derden
  Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.
Geen persoonsgegevens
Cookies zoals deRyckeKlaren.eu die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.
Als u een pagina van de deRyckeKlaren.eu bekijkt, krijgt u de melding dat wij cookies gebruiken. Bedoeld worden dan cookies van type 2 uit ‘Wat doen cookies?’ hierboven. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies op deRyckeKlaren.eu.
Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

Privacy

De Rycke Klaren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoeken zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Rycke Klaren zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzoek. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.